LĐLĐ TP.Thái Nguyên bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”