LĐLĐ TP.Thái Bình truyền thông vai trò của phụ nữ cho cán bộ công đoàn

Bà Trần Thị Hoa - Thạc sỹ Công tác xã hội, giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình trao đổi, chia sẻ những nội dung với các đại biểu. Ảnh: BM
Bà Trần Thị Hoa - Thạc sỹ Công tác xã hội, giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình trao đổi, chia sẻ những nội dung với các đại biểu. Ảnh: BM
Bà Trần Thị Hoa - Thạc sỹ Công tác xã hội, giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình trao đổi, chia sẻ những nội dung với các đại biểu. Ảnh: BM
Lên top