LĐLĐ TP.Thái Bình tổ chức lễ ra mắt công đoàn cơ sở mới

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình Phí Thị Thành Huyền trao quyết định thành lập CĐCS cho Ban chấp hành lâm thời công đoàn Công ty TNHH Hàng thể thao QIS Việt Nam. Ảnh: B.M
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình Phí Thị Thành Huyền trao quyết định thành lập CĐCS cho Ban chấp hành lâm thời công đoàn Công ty TNHH Hàng thể thao QIS Việt Nam. Ảnh: B.M
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình Phí Thị Thành Huyền trao quyết định thành lập CĐCS cho Ban chấp hành lâm thời công đoàn Công ty TNHH Hàng thể thao QIS Việt Nam. Ảnh: B.M
Lên top