LĐLĐ TP.Thái Bình thành lập thêm công đoàn cơ sở mới

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Bùi Xuân Vinh tặng mũ bảo hiểm cho những đoàn viên mới gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Ảnh: B.M
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Bùi Xuân Vinh tặng mũ bảo hiểm cho những đoàn viên mới gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Ảnh: B.M
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Bùi Xuân Vinh tặng mũ bảo hiểm cho những đoàn viên mới gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Ảnh: B.M
Lên top