LĐLĐ TP.Thái Bình: Nhiều hoạt động thiết thực trong 6 tháng đầu năm

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thái Dương trao biểu trưng, khen thưởng cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thái Dương trao biểu trưng, khen thưởng cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thái Dương trao biểu trưng, khen thưởng cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020. Ảnh: B.M
Lên top