LĐLĐ TP.Thái Bình: Chăm lo thiết thực đời sống nữ CNVCLĐ

Các cán bộ công đoàn cơ sở được tư vấn và xét nghiệm tầm soát ung thư do Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình và Công ty Medlatec phối hợp tổ chức. Ảnh Bá Mạnh
Các cán bộ công đoàn cơ sở được tư vấn và xét nghiệm tầm soát ung thư do Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình và Công ty Medlatec phối hợp tổ chức. Ảnh Bá Mạnh
Các cán bộ công đoàn cơ sở được tư vấn và xét nghiệm tầm soát ung thư do Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình và Công ty Medlatec phối hợp tổ chức. Ảnh Bá Mạnh
Lên top