LĐLĐ TP.Long Khánh: Ký kết thoả ước lao động tập thể đạt 87,5%

Công đoàn TP.Long Khánh có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Công đoàn TP.Long Khánh có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Công đoàn TP.Long Khánh có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top