LĐLĐ TP.Huế sát cánh cùng các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19

Trong ngày 1.8, Đại diện LĐLĐ TP.Huế đã đến động viên, tặng quà cho 16 đơn vị đang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: LĐLĐ TP.Huế.
Trong ngày 1.8, Đại diện LĐLĐ TP.Huế đã đến động viên, tặng quà cho 16 đơn vị đang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: LĐLĐ TP.Huế.
Trong ngày 1.8, Đại diện LĐLĐ TP.Huế đã đến động viên, tặng quà cho 16 đơn vị đang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: LĐLĐ TP.Huế.
Lên top