LĐLĐ TP.Huế kêu gọi hỗ trợ "Tết yêu thương" ở hội nghị ban chấp hành

Tại hội nghị ban chấp hành, LĐLĐ TP.Huế đã kêu gọi hỗ trợ hơn 8 triệu đồng ủng hộ “Gian hàng đoàn viên và người lao động thành phố" với chủ đề "Tết yêu thương". Ảnh: LĐLĐ.
Tại hội nghị ban chấp hành, LĐLĐ TP.Huế đã kêu gọi hỗ trợ hơn 8 triệu đồng ủng hộ “Gian hàng đoàn viên và người lao động thành phố" với chủ đề "Tết yêu thương". Ảnh: LĐLĐ.
Tại hội nghị ban chấp hành, LĐLĐ TP.Huế đã kêu gọi hỗ trợ hơn 8 triệu đồng ủng hộ “Gian hàng đoàn viên và người lao động thành phố" với chủ đề "Tết yêu thương". Ảnh: LĐLĐ.
Lên top