LĐLĐ TP.Huế: Hỗ trợ cho 650 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

650 đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ, nhân viên hợp đồng thời bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ TP.Huế.
650 đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ, nhân viên hợp đồng thời bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ TP.Huế.
650 đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ, nhân viên hợp đồng thời bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ TP.Huế.
Lên top