LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh: Tuyên dương 90 “Gương sáng đảng viên”

Chương trình văn nghệ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Ảnh Nam Dương
Chương trình văn nghệ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Ảnh Nam Dương
Chương trình văn nghệ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Ảnh Nam Dương
Lên top