LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh: Biểu dương 54 gương “Người tốt – Việc tốt”