LĐLĐ TPHCM: Thành lập Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật Công đoàn

Ông Kiều Ngọc Vũ (bên trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng hoa Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tư vấn Pháp luật Công đoàn.
Ông Kiều Ngọc Vũ (bên trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng hoa Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tư vấn Pháp luật Công đoàn.
Ông Kiều Ngọc Vũ (bên trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng hoa Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tư vấn Pháp luật Công đoàn.
Lên top