LĐLĐ TPHCM: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2020: Ảnh: Chân Phúc
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2020: Ảnh: Chân Phúc
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2020: Ảnh: Chân Phúc
Lên top