LĐLĐ TPHCM: Chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường phòng chống dịch COVID-19

LĐLĐ TPHCM yêu cầu chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi vào xưởng sản xuất. Ảnh Đức Long
LĐLĐ TPHCM yêu cầu chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi vào xưởng sản xuất. Ảnh Đức Long
LĐLĐ TPHCM yêu cầu chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi vào xưởng sản xuất. Ảnh Đức Long
Lên top