LĐLĐ TPHCM: 70 cá nhân điển hình tiên tiến là công nhân trực tiếp sản xuất

LĐLĐ TPHCM tổ chức thông tin về Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ TP giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Chân Phúc
LĐLĐ TPHCM tổ chức thông tin về Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ TP giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Chân Phúc
LĐLĐ TPHCM tổ chức thông tin về Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ TP giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Chân Phúc
Lên top