LĐLĐ TPHCM: 100% công đoàn cơ sở sử dụng ứng dụng văn phòng điện tử

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện ứng dụng văn phòng điện tử trong hệ thống công đoàn TPHCM. Ảnh: Hoàng Hiệp
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện ứng dụng văn phòng điện tử trong hệ thống công đoàn TPHCM. Ảnh: Hoàng Hiệp
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện ứng dụng văn phòng điện tử trong hệ thống công đoàn TPHCM. Ảnh: Hoàng Hiệp
Lên top