LĐLĐ TP.Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2020

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lần thứ 7 khóa 14 nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Mai Dung
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lần thứ 7 khóa 14 nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Mai Dung
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lần thứ 7 khóa 14 nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Mai Dung
Lên top