LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tìm giải pháp thúc đẩy phong trào sáng kiến trong CNVCLĐ

Bà Bùi Thị Ngọc - PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ảnh MD
Bà Bùi Thị Ngọc - PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ảnh MD
Bà Bùi Thị Ngọc - PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ảnh MD
Lên top