LĐLĐ TP.Hải Phòng: Thưởng "nóng" công đoàn cơ sở có thỏa ước đạt loại A, B

Ký kết thỏa ước LĐTT tại doanh nghiệp FDI Hải Phòng. Ảnh DL
Ký kết thỏa ước LĐTT tại doanh nghiệp FDI Hải Phòng. Ảnh DL
Ký kết thỏa ước LĐTT tại doanh nghiệp FDI Hải Phòng. Ảnh DL
Lên top