LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tập huấn triển khai Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh MD
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh MD
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh MD
Lên top