LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng cho Bắc Giang, Bắc Ninh

LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ hỗ trợ LĐLĐ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi đơn vị 200 triệu đồng để chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: BTG
LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ hỗ trợ LĐLĐ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi đơn vị 200 triệu đồng để chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: BTG
LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ hỗ trợ LĐLĐ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi đơn vị 200 triệu đồng để chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: BTG
Lên top