LĐLĐ TP.Hải Phòng: Động viên 6 gia đình công nhân lao động bị tai nạn lao động

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thăm gia đình nạn nhân tai nạn lao động. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thăm gia đình nạn nhân tai nạn lao động. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thăm gia đình nạn nhân tai nạn lao động. Ảnh MD
Lên top