LĐLĐ TP.Hải Phòng chăm lo sức khỏe sinh sản cho lao động nữ

CNLĐ huyện Tiên Lãng tham gia chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức.
CNLĐ huyện Tiên Lãng tham gia chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức.
CNLĐ huyện Tiên Lãng tham gia chương trình khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức.
Lên top