LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Hải Phòng
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Hải Phòng
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Hải Phòng
Lên top