LĐLĐ TP.Hải Dương tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa cho người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Dương trao thùng phân loại rác tặng các Công đoàn cơ sở. Ảnh: DT
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Dương trao thùng phân loại rác tặng các Công đoàn cơ sở. Ảnh: DT
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Dương trao thùng phân loại rác tặng các Công đoàn cơ sở. Ảnh: DT
Lên top