LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ giám sát việc chi trả tiền lương của công nhân thuỷ lợi

Công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Tích nhiều tháng nay chưa được nhận lương. Ảnh: Hà Anh
Công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Tích nhiều tháng nay chưa được nhận lương. Ảnh: Hà Anh
Công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Tích nhiều tháng nay chưa được nhận lương. Ảnh: Hà Anh
Lên top