LĐLĐ TP.Hà Nội: Nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho CBCĐ chuyên trách

Tổ chức hội thi ứng dụng CNTT là cách làm hay của LĐLĐ TP. Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ. Ảnh: P.D
Tổ chức hội thi ứng dụng CNTT là cách làm hay của LĐLĐ TP. Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ. Ảnh: P.D
Tổ chức hội thi ứng dụng CNTT là cách làm hay của LĐLĐ TP. Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ. Ảnh: P.D
Lên top