LĐLĐ TP.Hà Nội, LĐLĐ tỉnh An Giang, CĐ NNPTNT: Gần 473.000 đoàn viên hưởng ứng cài đặt Bluezone

Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân 
lao động cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Cẩm Tú
Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Cẩm Tú
Các cấp Công đoàn tỉnh An Giang tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top