LĐLĐ TP.Hà Nội kết nạp mới gần 27.000 đoàn viên

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, tổ chức Hội nghị thành lập công đoàn Công ty TNHH Điện tử GIANTSUN (Việt Nam). Ảnh: H.A
Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, tổ chức Hội nghị thành lập công đoàn Công ty TNHH Điện tử GIANTSUN (Việt Nam). Ảnh: H.A
Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, tổ chức Hội nghị thành lập công đoàn Công ty TNHH Điện tử GIANTSUN (Việt Nam). Ảnh: H.A
Lên top