LĐLĐ TP.Hà Nội hỗ trợ Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân 50 triệu đồng

Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Vườn hoa Cây xanh thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Ảnh: Bá Anh
Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Vườn hoa Cây xanh thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Ảnh: Bá Anh
Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Vườn hoa Cây xanh thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Ảnh: Bá Anh
Lên top