Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ TP.Hà Nội: Đảm bảo mọi đoàn viên và người lao động đều được chăm lo tết