Tin công đoàn:

LĐLĐ TP.HÀ NỘI: 3 tập thể được tặng Cờ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Ban nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Ban nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Ban nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top