LĐLĐ TP.Đà Nẵng: “Triệu bữa ăn” cho người lao động nghèo

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chuẩn bị quà cho chương trình “Triệu bữa ăn”. Ảnh: Tường Minh
Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chuẩn bị quà cho chương trình “Triệu bữa ăn”. Ảnh: Tường Minh
Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chuẩn bị quà cho chương trình “Triệu bữa ăn”. Ảnh: Tường Minh
Lên top