LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân

Các đơn vị đứng đầu Hội thao CNVCLĐ TP.Đà Nẵng lần IX - năm 2018 ở bảng B
Các đơn vị đứng đầu Hội thao CNVCLĐ TP.Đà Nẵng lần IX - năm 2018 ở bảng B
Các đơn vị đứng đầu Hội thao CNVCLĐ TP.Đà Nẵng lần IX - năm 2018 ở bảng B
Lên top