LĐLĐ TP.Đà Nẵng: Sẽ có gần 50 DN tham gia thoả ước lao động tập thể 2019

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu yêu cầu LĐLĐ TP.Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, giám sát việc thực hiện và mở rộng TƯLĐTT. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu yêu cầu LĐLĐ TP.Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, giám sát việc thực hiện và mở rộng TƯLĐTT. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu yêu cầu LĐLĐ TP.Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, giám sát việc thực hiện và mở rộng TƯLĐTT. Ảnh: P.V
Lên top