LĐLĐ TP.Đà Nẵng: Hỗ trợ khẩn cấp cho 1.000 lao động gặp khó khăn

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng (trái) - trao 120 suất quà cho NLĐ ở Tổ công nhân tự quản quận Liên Chiều, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng (trái) - trao 120 suất quà cho NLĐ ở Tổ công nhân tự quản quận Liên Chiều, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng (trái) - trao 120 suất quà cho NLĐ ở Tổ công nhân tự quản quận Liên Chiều, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top