LĐLĐ TP.Đà Nẵng: 27.983 sáng kiến kỹ thuật làm lợi hơn 26 tỉ đồng

"Cây ATM mì tôm" - một trong những sáng kiến của Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng - để hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Trà Giang
"Cây ATM mì tôm" - một trong những sáng kiến của Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng - để hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Trà Giang
"Cây ATM mì tôm" - một trong những sáng kiến của Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng - để hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Trà Giang
Lên top