LĐLĐ TP.Cần Thơ triển khai chương trình Tết Sum vầy - Phiên chợ nghĩa tình

Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - chủ trì triển khai chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Thành Nhân
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - chủ trì triển khai chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Thành Nhân
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - chủ trì triển khai chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Thành Nhân
Lên top