LĐLĐ TP.Cần Thơ: Năm 2020 phấn đấu phát triển 5.000 đoàn viên mới

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao quyết định bàn giao nhà cho đoàn viên Huỳnh Chị Diễm vào ngày 23.7.2019. Ảnh: Thành Nhân
LĐLĐ TP.Cần Thơ trao quyết định bàn giao nhà cho đoàn viên Huỳnh Chị Diễm vào ngày 23.7.2019. Ảnh: Thành Nhân
LĐLĐ TP.Cần Thơ trao quyết định bàn giao nhà cho đoàn viên Huỳnh Chị Diễm vào ngày 23.7.2019. Ảnh: Thành Nhân
Lên top