LĐLĐ TP Việt Trì (Phú Thọ): Thăm tặng quà gia đình chính sách là công nhân lao động