LĐLĐ TP. Tuyên Quang triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ

LĐLĐ TP. Tuyên Quang trao tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ TP. Tuyên Quang trao tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ TP. Tuyên Quang trao tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top