LĐLĐ TP. Thái Nguyên thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đồng chí Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ TP. Thái Nguyên (trái) - thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng.
Đồng chí Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ TP. Thái Nguyên (trái) - thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng.
Đồng chí Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ TP. Thái Nguyên (trái) - thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng.
Lên top