LĐLĐ TP Thái Nguyên: Nâng cao ý thức bình đẳng giới cho nữ cán bộ CĐCS