LĐLĐ TP Thái Bình tập trung chăm lo đoàn viên, người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh và lãnh đạo LĐLĐ TP Thái Bình trao nhà Mái ấm CĐ cho các đơn vị có đoàn viên khó khăn về nhà ở.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh và lãnh đạo LĐLĐ TP Thái Bình trao nhà Mái ấm CĐ cho các đơn vị có đoàn viên khó khăn về nhà ở.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh và lãnh đạo LĐLĐ TP Thái Bình trao nhà Mái ấm CĐ cho các đơn vị có đoàn viên khó khăn về nhà ở.
Lên top