LĐLĐ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Khen thưởng 32 cán bộ CĐCS tiêu biểu

Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP Quy Nhơn trao thưởng cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu
Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP Quy Nhơn trao thưởng cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu
Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP Quy Nhơn trao thưởng cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu
Lên top