LĐLĐ TP Phủ Lý (Hà Nam): Tập huấn phòng, chống tác tại của thuốc lá cho công nhân lao động