LĐLĐ TP. Ninh Bình: Trao Quyết định kết nạp đoàn viên cho hơn 300 CNLĐ