LĐLĐ TP Nha Trang: Ra mắt câu lạc bộ tư vấn pháp luật hỗ trợ CNLĐ

Ra mắt các thành viên văn phòng tư vấn phát luật LĐLĐ TP Nha Trang. Ảnh: P.L
Ra mắt các thành viên văn phòng tư vấn phát luật LĐLĐ TP Nha Trang. Ảnh: P.L
Ra mắt các thành viên văn phòng tư vấn phát luật LĐLĐ TP Nha Trang. Ảnh: P.L
Lên top