LĐLĐ TP. Huế tuyên dương 138 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Dịp này, LĐLĐ TP.Huế tuyên dương 138 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến. Ảnh: LĐLĐ.
Dịp này, LĐLĐ TP.Huế tuyên dương 138 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến. Ảnh: LĐLĐ.
Dịp này, LĐLĐ TP.Huế tuyên dương 138 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top